Ghana

شرکت معدنی محدود در غنا آهن. شرکت زنیت معدن طلا غنا محدود است شرکت های متوسط استخراج طلا غنا شرکت های متوسط استخراج طلا غنا به علاوه، غنا و ابعاد ذخایر در این حوزه قضایی به دولت ها امکان می دهد ...

اطلاعات کلی غنا 2023 ( جمعیت

جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در غنا. وضعیت نرخ مالیات شرکتی در کشور غنا به ارزش ۳۲.۵۰ درصد دیده می‌شود. این نرخ در سال‌های گذشته به میزان ۲۵ درصد بوده است، اما با توجه به گردش سرمایه وسیعی که ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.